Boekhouding Aanbod

Een volledige, correcte en up-to-date boekhouding vormt het fundament van een gezond bedrijf. Hiermee heb je een goed werkinstrument waarmee je kort op de bal kan spelen. Je hebt gemoedsrust en het laat je toe om degelijk en correct zaken te doen.

 • Je kan snel inspelen op opportuniteiten en belangrijke strategische beslissingen nemen.
 • Je krijgt snel gericht advies en tips om je vooropgestelde doelen te behalen.
 • Je budget wordt beter beheerd: je optimaliseert je kosten en je maximaliseert je belastingaftrek.
 • Je krijgt een uitstekende begeleiding, tips en advies op maat van jouw bedrijf.
 • Je verwerft inzicht in je eigen boekhouding en financiële planning.
 • Je bespaart geld door een correcte boekhouding te voeren.

Voor wie?

 • Bestaande eenmanszaken, vennootschappen en vrije beroepen.
 • Startende ondernemers die nood hebben aan ondersteuning en begeleiding bij de opstart van hun zaak.

Ons aanbod is opgebouwd uit drie pijlers

Boekhouding

Begeleiding

Fiscaliteit

We geven advies, treden op als tussenpersoon en voeren uit.

Boekhouding

 • We voeren je dagelijkse boekhouding van start tot stopzetting.
 • We hanteren het principe van maandelijkse opvolging.
 • We kijken de klanten- en leverancierssaldi na en volgen die samen met jou op.
 • We verzorgen je btw-aangiften.
 • We maken tussentijdse resultaten en balansen en bespreken die met jou.
 • We stellen je jaarrekening op en dienen ze in.
 • We ontwerpen de jaarlijkse verslagen van de Algemene Vergadering en het bestuursorgaan.
 • We bereiden kredietdossiers voor.
 • We adviseren bij investeringen.
 • We voeren de wedde-administratie voor de bedrijfsleider.

Begeleiding

 • We begeleiden startende ondernemers.
 • We beantwoorden hun vragen.
 • We richten vennootschappen op.
 • We adviseren omtrent de meest aangewezen structuur (eenmanszaak, vennootschap, feitelijke vereniging, maatschap,…).
 • We stellen een financieel plan op.
 • We bereiden kredietdossiers voor.
 • We geven toelichting over het voeren van de boekhouding van a tot z.
 • We vervullen allerhande formaliteiten zoals btw, sociaal statuut, erkenningen, vergunningen, … of bereiden ze voor.
 • We werken samen met professionals uit verschillende bedrijfstakken.
In deze begeleiding hanteren we een persoonlijke aanpak. Het eerste gesprek is steeds kosteloos en vrijblijvend.

Fiscaliteit

 • We vertegenwoordigen en verdedigen je bij de fiscale overheden.
 • We houden deadlines in de gaten.
 • We dienen optimale belastingaangiften in.
 • We verzorgen de aangiften van roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing.
 • We wijzigen de statuten.
 • We stellen een financieel plan op.
Interaxi