Nieuws

Voorwaarden voor de aftrek van beroepsmatige huur

Interaxi boekhouding - Voorwaarden voor aftrek beroepsmatige huur

Geschreven door Michaël Van de Weygaert / Liberoo De wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2023 (BS 29.12.2023), voerde nieuwe voorwaarden in voor de aftrek van huur als een fiscale beroepskost. Wanneer een huurder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van een onroerend goed de betaalde huurvergoedingen voor dat onroerend goed, geheel of gedeeltelijk, in aftrek wil […]

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 11 april 2024

Kapitaal uitkeren na de omzetting van je Bvba naar een BV

Kapitaal uitkeren na omzetting BVBA naar BV

Bij de omzetting van je oude Bvba naar de nieuwe vennootschapsvorm BV kanje het vroegere kapitaal beschikbaar laten maken zodat dit later, onderbepaalde voorwaarden, terug kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor 2024 moeten alle bvba’s worden omgezet naar een BV via een statutenwijzigingbij de notaris.  Hierbij kan het interessant zijn om je oude maatschappelijk kapitaal,dat […]

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 28 februari 2024

Afschaffing attest verbouwingen 6%

Afschaffing attest verbouwingen 6%

Als aannemer ben je onderworpen aan een attesteringsplicht bij renovatiewerken aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Vanaf 2022 kan je een standaardverklaring op je factuur opnemen ter vervanging van dit attest. Het gebruik van het attest wordt vanaf 1 juli 2022 definitief afgeschaft.  Afschaffing attesteringsplicht vanaf 1 juli 2022 Renovatiewerken aan woningen zijn onder bepaalde […]

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 26 december 2021

UBO-register KB 2020 – Besluit 23 september

UBO-register Koninklijk Besluit 2020

De bestuurders van vennootschappen, vzw’s, stichtingen ed hebben de verplichting om de gegevens over hun zgn. uiteindelijke begunstigden op te nemen in het UBO-register dat werd opgericht in de strijd tegen witwassen en terrorisme. De informatie in UBO-register moet adequaat, nauwkeurig en actueel zijn. Het UBO-register wordt beheerd door de FOD Financiën. De bestuurders van […]

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 30 oktober 2020

Nieuwe Nederlandse btw-nummers voor natuurlijke personen

Nederlandse btw-nummers-kleine ondernemingsregeling

Tot 31.12.2019 waren Nederlandse btw-nummers voor eenmanszaken gekoppeld aan hun persoonlijk nummer in de sociale zekerheid. In het kader van de GDPR privacyregels van de EU heeft de Nederlandse btw-administratie elke eenmanszaak een nieuw btw-nummer toegekend. Alle Nederlandse eenmanszaken hebben inmiddels een brief gekregen met hun nieuwe btw-nummer. Vanaf 01.01.2020 zijn de eenmanszaken verplicht dit […]

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 5 maart 2020

Bijzondere rekening BTW: 15% boete van rechtswege

Bijzondere rekening BTW 15 boete van rechtswege

Elke Btw-plichtige die periodieke Btw-aangiften indient heeft een rekening-courant bij de Btw-administratie te Brussel. Deze rekening geeft weer of u al dan niet een Btw-schuld of -tegoed heeft.Een Btw-schuld moet altijd ten laatste op de 20ste van de maand volgend op het belastbaar tijdperk worden betaald. Bij niet-tijdige betaling is een wettelijke intrest van 0,8% […]

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 28 januari 2020

Dwingende rechtsbepalingen van nieuwe vennootschapsrecht

Dwingende rechtsbepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht

Dwingende rechtsbepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht: wat betekent dit voor jou? Op 1 januari 2020 treedt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking voor alle bestaande vennootschappen. De dwingende rechtsbepalingen van het WVV worden automatisch van toepassing, zelfs wanneer de statuten van de vennootschap nog niet werden aangepast. Dit betekent dat elke hiermee […]

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 19 december 2019

Taal factuur in Belgie: de taal van de klant of toch niet?

Factuur in taal van klant of niet

Maar weinig ondernemers beseffen dat zij bij het uitreiken van facturen onderworpen zijn aan de dwingende taalwetgeving. Zo kan het evident lijken om aan een Waalse klant een factuur in het Frans uit te reiken of bij internationale cliënten gebruik te maken van het Engels. De juridische werkelijkheid is evenwel anders. De gecoördineerde Taalwet uit […]

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 29 augustus 2019

Welke boetes zijn fiscaal aftrekbaar?

Welke boetes zijn fiscaal aftrekbaar?

In principe zijn boetes, zelfs al zijn ze beroepsmatig, niet fiscaal aftrekbaar. Heeft u een te zware voet en heeft de flitspaal dat gezien, heeft u fout geparkeerd met een boete tot gevolg of zelfs boetes voor fiscale overtredingen,  al deze boetes zijn dus niet aftrekbaar. Het gaat niet enkel om boetes die door een […]

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 12 augustus 2019

Investeringsaftrek 2019

Investeringsaftrek 2019

Denkt u aan investeren? Doe het nog dit jaar! Investeringsaftrek tijdelijk naar 20% Voor kmo’s en eenmanszaken wordt de eenmalige investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2018 en 2019 opgetrokken  van 8% naar 20%. In 2018 en 2019 kunt u investeringen tot 20% van de aankoopprijs aftrekken van uw belastbare winst. De afgelopen jaren was dat […]

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 16 juli 2019
Interaxi