Gebruikersvoorwaarden

Door op deze website te surfen, onze documenten en teksten te lezen, bestanden te downloaden of te raadplegen, ga je akkoord met onze hieronder beschreven gebruikersvoorwaarden.

Interaxi bvba

Deze website wordt aangeboden en beheerd door Interaxi bv. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Starrenhoflaan 14/2, 2950 Kapellen, met ondernemingsnummer BE 0446.169.415.

Aangeboden website-informatie

De informatie die we op deze website aanbieden wordt zeer regelmatig gewijzigd en bijgewerkt. We kunnen niet garanderen dat alles altijd compleet of accuraat is, maar we doen er wel steeds alles aan om daar voor te zorgen. Zie je ergens toch nog een foutje of onvolledigheid, laat het ons dan zeker snel even weten via ons contactformulier.

Alle informatie wordt voor algemene informatiedoeleinden aan bezoekers van de website beschikbaar gesteld. Elk besluit om gebruik te maken van de informatie is een zelfstandig besluit van de bezoeker en behoort uitsluitend tot zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. We kunnen dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die zou ontstaan door de informatie op deze website, aangezien we dit nooit met opzet of door bewuste roekeloosheid veroorzaken.

Links

Onze website bevat ook links naar andere websites. Wij controleren niet of de inhoud van deze sites gewijzigd wordt, of het gebruik ervan veilig is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bezoeken van deze sites.

Copyright rechten

De rechten op de informatie van deze website behoren ons toe, en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Met uitzondering van persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag de informatie niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke manier dan ook, bijvoorbeeld elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of een andere manier.

Privacy

Wat de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar ons Privacybeleid.

Toepasselijk recht

Tot slot hopen we dat deze laatste paragraaf nooit gebruikt moet worden, maar we vermelden nog dat op onze gebruiksvoorwaarden het Belgisch recht van toepassing is. Geschillen die voortvloeien, of samenhangen met onze gebruiksvoorwaarden, de website of informatie die we aanbieden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Antwerpen.

Interaxi