Nieuwe Nederlandse btw-nummers voor natuurlijke personen

Tot 31.12.2019 waren Nederlandse btw-nummers voor eenmanszaken gekoppeld aan hun persoonlijk nummer in de sociale zekerheid. In het kader van de GDPR privacyregels van de EU heeft de Nederlandse btw-administratie elke eenmanszaak een nieuw btw-nummer toegekend.

Alle Nederlandse eenmanszaken hebben inmiddels een brief gekregen met hun nieuwe btw-nummer. Vanaf 01.01.2020 zijn de eenmanszaken verplicht dit nieuwe nummer te gebruiken in hun relatie met hun klanten en leveranciers.

Vanaf 01 januari 2020 hebben Belgische ondernemingen dat nieuwe btw-nummer nodig om een correcte intracommunautaire listing te kunnen opmaken, zelfs al gebeurden de intracommunautaire handelingen in 2019.

Als u een btw-plichtige klant hebt van een andere EU-lidstaat, controleer dan àltijd het btw-nummer via de VIES-website. U vult de vier vakken in en drukt het resultaat af om bij de factuur te steken. Dat is het enige bewijs dat de klant op het moment van facturatie een geldig btw-nummer heeft. Immers, op moment van een btw-controle kan dat nummer geschrapt zijn en draait u mogelijk op voor de onterecht niet aangerekende btw. Het is belangrijk dat u de vier vakken op de VIES-pagina invult zodat het controlebewijs een uniek identificatienummer heeft. Alleen dan is het een geldig bewijs.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl

Kleine ondernemersregeling in Nederland.

Voorts voerde Nederland vanaf 01 januari 2020 ook een nieuwe (optionele) kleine ondernemingsregeling (KOR). Deze regeling is toepasselijk op de in Nederland gevestigde belastingplichtigen of de buitenlandse ondernemingen die er een vaste inrichting hebben en die een maximale omzet realiseren van €20.000 (in België is dat €25.000).

Let op: klein ondernemingen hebben geen btw-aftrek. Zij mogen hun btw-nummer niet vermelden. Zij moeten btw betalen op elke levering van een dienst of van een goed.

Als u een kleine onderneming geen btw laat betalen, zal u bij btw-controle de btw moeten bijbetalen, verhoogd met boeten en intresten. Kleine ondernemingen die intracommunautair aankopen, en dus geen btw betalen, krijgen van de btw-administratie een aanmaning, verhoogd met boetes van €100 per afnemer en per maand van overtreding.

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 5 maart 2020
Interaxi