Welke boetes zijn fiscaal aftrekbaar?

In principe zijn boetes, zelfs al zijn ze beroepsmatig, niet fiscaal aftrekbaar. Heeft u een te zware voet en heeft de flitspaal dat gezien, heeft u fout geparkeerd met een boete tot gevolg of zelfs boetes voor fiscale overtredingen,  al deze boetes zijn dus niet aftrekbaar.

Het gaat niet enkel om boetes die door een rechter opgelegd worden, maar ook om onmiddellijke inningen of minnelijke schikkingen die voorgesteld worden door het parket. Ook Administratieve boetes zoals GAS-boetes zijn niet aftrekbaar.

“Proportionele” boetes zijn momenteel nog wél aftrekbaar, in de mate dat ook de belasting waarop ze betrekking hebben zelf aftrekbaar is.  Met proportionele boetes worden boetes bedoeld die evenredig zijn aan de belasting waarop ze betrekking hebben. 

  • Een boete van 50 euro voor het laattijdig indienen van een Btw-aangifte is niet aftrekbaar.
  • Een (proportionele) boete van 10% op een verkeerdelijk in aftrek gebrachte BTW is wél aftrekbaar.

Vanaf 1 januari 2020 zullen echter ook deze proportionele boetes niet langer aftrekbaar zijn.

Een andere uitzondering op het niet aftrekbaar zijn van boetes, betreft de parkeerretributies.  Deze worden uitgeschreven door parkeerwachters en worden beschouwd als gewone parkeerkosten, die dus aftrekbaar zijn in de mate waarin de andere kosten van dat voertuig aftrekbaar zijn (voor personenwagens dus bv ook in functie van de CO2-uitstoot)

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 12 augustus 2019
Interaxi