Wijzigingen Voorafbetalingen 2019

Nieuw rekeningnummer en gestructureerde mededeling

Nieuw uniek rekeningnummer voor alle ondernemingen, zelfstandigen en particulieren

De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019*) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Ondernemingen met een gebroken boekjaar gebruiken dit nieuwe rekeningnummer pas vanaf het boekjaar dat start in 2019!

Wijziging van de gestructureerde mededeling

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020.

De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling.

Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

Voor een vlotte en snelle verwerking van de betalingen is het belangrijk dat deze gestructureerde mededeling gebruikt wordt.

Via MyMinfin en MyMinfin Pro kan de geactualiseerde toestand van de reeds uitgevoerde voorafbetalingen geraadpleegd worden.

MyMinFin Pro is een platform waarop cijferberoepers alle fiscaal relevante informatie (attesten, betalingen, huurcontracten, btw-rekeninguittreksels ed) vinden.

Vanaf 1 maart 2019 wijzigt de procedure voor de verzoeken tot rechtzetting, terugbetaling, overschrijving of overdracht van voorafbetalingen, alsook de termijn binnen dewelke dit moet gebeuren.

Vanaf midden maart 2019 zullen de belastingplichtigen op elk moment de geactualiseerde toestand van de door hen gedane voorafbetalingen kunnen consulteren via My Minfin.

Ook op ons volgende verzoek om betaling van de voorafbetaling belastingen zullen deze wijzingingen duidelijk genoteerd worden. Als u als eenmanszaak een financiering voorafbetaling belastingen bij de bank heeft,
vergeet dan niet de nieuwe referte (gestructureerde mededeling) van de dienst der voorafbetalingen mee te
delen.

U vindt hier ook het schrijven van de FOD Inning en Invordering.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

Gepubliceerd in Boekhouding Nieuws op 11 februari 2019
Interaxi